1. <form id='7vQNfa'></form>
    <bdo id='7vQNfa'><sup id='7vQNfa'><div id='7vQNfa'><bdo id='7vQNfa'></bdo></div></sup></bdo>

      起名常用字 查询
      当前位置: 名典首页 >> 起名常用字 >> 汉字查询
      请输入要查询的汉字:
       

      “益”-五行.笔画.字义

      [本字]益 [简体笔画]10 [部首]皿
      [姓名学] 笔划:10; 五行:土
      [繁体笔划] (益:10 )
      [康熙字典]原图一:[益] 0708页;原图二:793页
      ------------------------------------------------------------------

      beneficial; benefit; increase; increasingly; profit;


      (1)
      (会意。小篆字形。象器皿中有水漫出。从皿,从水。“水”已隶变。本义:“溢”的本字。水漫出)
      (2)
      同本义 [overflow]
      益,饶也。――《说文》。按,从水,浮于四,会意。字亦作溢。
      (3)
      引申为水涨
      澭水暴益。――《吕氏春秋》
      (4)
      在某些方面增加(如体积、数量、程度等) [increase]
      损益,盛衰之始也。――《易·杂卦传》
      人或益之,人或损之,胡可得而法?――《吕氏春秋·察今》
      有所广益。――诸葛亮《出师表》
      斟酌损益。
      大有所益。――《资治通鉴·汉纪》
      (5)
      又如:增益;延年益寿;益甲(增兵);益兵(增加兵力);益封(增加封邑);益军(益兵);益损(增减;兴革);益算(增加岁数);益赋(增加赋税)
      (6)
      助;补助 [help]
      与我齐者,吾不与处,无益我者也。――《吕氏春秋·贵当》
      (7)
      扩大,加大 [expand]
      民众城小,则益城。――《谷梁传》


      (1)
      有益, 有利 [beneficial]。如:益鸟
      (2)
      富裕 [prosperous]
      其家必日益。――《吕氏春秋·贵当》
      (3)
      骄傲自满 [conceited and self-satisfied]
      有貌愿而益, 有长若不肖。――《庄子》


      (1)
      更加 [all the more]
      君之疾在肌肤,不治将益深。――《韩非子·喻老》
      如水益深,如火益热。――《孟子》
      益狎。――唐·柳宗元《三戒》
      香远益清。――宋·周敦颐《爱莲说》
      敌行益还。――清·徐珂《清稗类钞·战事类》
      (2)
      又如:精益求精;益用伤悼(更加悲伤);益复(更加;越发);益发(更加,越发)
      (3)
      渐渐 [gradually;little by little]
      益习其怕,又近出前后(习,熟悉,习惯)。――唐·柳宗元《三戒》


      (1)
      任何一种好处或利益 [advandage;profit;benefit]――跟“害”相对
      谦得益。――宋·欧阳修《新五代史·伶官传·序》
      无益吾事。――清·徐珂《清稗类钞·战事类》
      有益于身。――清·刘开《问说》
      取善之益。
      (2)
      又如:受益不浅
      (3)
      州名 [Yi prefecture]。汉武帝所置十三刺史部之一。辖境约当今四川省折多山,云南省怒山、哀牢山以东,甘肃省武都、两当,陕西省秦岭以南,湖北省郧县、保康西北,贵州省除东边以外地区
      益虫
      yìchóng
      [beneficial insects] 对人类有益的昆虫,如螳螂、蜜蜂、蚕、蜻蜓、瓢虫等
      益处
      yìchu
      [benefit;profit;advantage] 有益的地方或好处
      益发
      yìfā
      [all the more] 表示动作、行为或事物性状在程度上的加深,相当于“越发”、“更加”
      大家益发爱读书了
      益母草
      yìmǔcǎo
      [motherwort] 益母草属(Leonurus)的一种植物,尤指欧州益母草,旧大陆一种有苦味的益母草属植物(L. cardiaca),叶楔形,具齿,花小、紫色,成腋生的轮
      益友
      yìyǒu
      [friend and mentor] 对自己的思想、工作、学习有帮助的朋友
      圣贤之君,皆有益友。――《晏子春秋·杂篇》
      良师益友
      益州
      yìzhōu
      [the Yi State] 现在四川省一带。这里指蜀汉
      今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。――诸葛亮《出师表》

      yì ㄧˋ
      (1)
      增加:~寿延年。增~。损~。
      (2)
      好处,有好处:利~。~处。公~。权~。受~非浅。
      (3)
      更加:~发。日~壮大。
      (4)
      古同“溢”,水漫出来。
      郑码:UAOL,U:76CA,GBK:D2E6
      笔画数:10,部首:皿,笔顺编号:4313425221
      beneficial;benefit;increase;increasingly;profit;
      害;损;
      益友
      益友
      http://sz.yy.com.cn

      益友律师事务所
      益友律师事务所
      http://www.yiyou.com.cn