1. <form id='7vQNfa'></form>
    <bdo id='7vQNfa'><sup id='7vQNfa'><div id='7vQNfa'><bdo id='7vQNfa'></bdo></div></sup></bdo>

      起名常用字 查询
      当前位置: 名典首页 >> 起名常用字 >> 汉字查询
      请输入要查询的汉字:
       

      “育”-五行.笔画.字义

      [本字]育 [简体笔画]8 [部首]月
      [姓名学] 笔划:10; 五行:土
      [繁体笔划] (育:10 )
      [康熙字典]原图一:[育] 0887页 0889页;原图二:976页
      ------------------------------------------------------------------

      educate; give birth to; raise; rear;
      育1

      ―― 见“杭育”(hángyō)
      另见yù
      育2

      〈动〉
      (1)
      (会意。甲骨文字形,象妇女生孩子。上为“母”及头上的装饰,下为倒着的“子”。)
      (2)
      同本义 [give birth to]
      育,生也。――《广雅》
      无遗育。――《书·盘庚》
      至如今不育。――《国语·晋语》
      子孙蕃育之谓也。――《国语·周语》
      妇孕不育,失其道也。――《易·渐》
      (3)
      又如:节育(节制生育);育孕(怀胎足月以至分娩);生儿育女
      (4)
      抚养;教育 [raise;bring up;foster]
      育,养子使作善也。――《说文》
      教育子。――《虞书》
      载生载育,时维后稷。――《诗·大雅·生民》
      (5)
      又如:育女(养女);育材(育才。培养人才);育德(培养德性);德育(政治思想和道德品质的教育);智育;体育
      另见yō
      育才
      yùcái
      [train men for profession] 培养人才
      育雏
      yùchú
      [brood] 孵育幼小动物
      育肥
      yùféi
      [fatten] 肥育。使变得肥胖或丰满
      育林
      yùlín
      [cultivate forest] 植树造林
      搞好育林工作
      育龄
      yùlíng
      [child-bearing age] 适合生育的年龄
      育龄妇女
      育苗
      yùmiáo
      [grow seedlings] 培育秧苗
      育秧
      yùyāng
      [raise rice seedlings] 培植幼苗
      苗圃育秧
      育婴堂
      yùyīngtáng
      [foundling hospital;baby farm] 旧时收养弃婴的机构。又称“育婴院”
      育种
      yùzhǒng
      [seed cultivation;breeding of seeds] 用人工方法选育动、植物的新品种

      yù ㄩˋ
      (1)
      生养:~龄。节~。生儿~女。
      (2)
      养活:~婴。哺~。培~。抚~。养~。
      (3)
      按照一定的目的长期地教导和训练:德~。智~。体~。美~。教书~人。
      郑码:SZQ,U:80B2,GBK:D3FD
      笔画数:8,部首:月,笔顺编号:41542511
      educate;give birth to;raise;rear;
      育儿
      我的网
      http://WWW.MYWEB.COM.CN