1. <form id='7vQNfa'></form>
    <bdo id='7vQNfa'><sup id='7vQNfa'><div id='7vQNfa'><bdo id='7vQNfa'></bdo></div></sup></bdo>

      起名常用字 查询
      当前位置: 名典首页 >> 起名常用字 >> 汉字查询
      请输入要查询的汉字:
       

      “潇”-五行.笔画.字义

      [本字]潇 [简体笔画]14 [部首]氵
      [姓名学] 笔划:20; 五行:水
      [繁体笔划] (瀟:20 )
      [康熙字典]原图一:[瀟] 0576页;原图二:648页
      ------------------------------------------------------------------

      deep and clear;

      (1)

      xiāo
      (2)
      (形声。从水,萧声。本义:水清而深的样子)
      (3)
      同本义 [(of water)deep and clear]
      潇者,水清深也。――《水经注》
      (4)
      急疾 [fast]。如:潇瑟(形容风吹草木所发出使人感到凄凉的声音。多形容秋风声)

      (1)

      xiāo
      (2)
      水名。潇水 [Xiao river],源出湖南省宁远县南九嶷山,至零陵县西北入湘水。如:潇湘(湘江与潇水的并称。多借指今湖南地区)
      潇洒
      xiāosǎ
      (1)
      [natural and unrestrained;light-hearted;be lifted above the sordid bustel of life]∶ [神情举止] 自然大方,不呆板,不拘束(神情潇洒)
      画法潇洒
      (2)
      [negligent;un conventional]∶不拘谨的或无拘束的;不矫揉造作的
      衣着潇洒文雅
      潇潇
      xiāoxiāo
      (1)
      [whistling and pattering]∶形容风雨急骤
      风雨潇潇
      (2)
      [drizzly]∶形容毛毛雨

      (瀟)
      xiāo ㄒㄧㄠˉ
      水深而清。
      〔~洒〕(行动举止)自然大方,不呆板,不拘束。
      〔~~〕a.形容风雨暴疾的样子,如“风雨~~”;b.形容小雨,如“~~细雨”。
      郑码:VENO,U:6F47,GBK:E4EC
      笔画数:14,部首:氵,笔顺编号:44112251123234
      deep and clear;
      潇洒桐卢
      潇洒桐卢
      http://www.chinapages.com/zhejiang/hangzhou/tonglu.html

      潇湘游戏网
      潇湘游戏网
      http://game.hn.cninfo.net

      潇逸天地之
      潇逸天地之java教程
      http://xiaoyi.lawton.com.cn
      经典的javascript教程。由浅入深,运用java特效,使您的网站精彩丰富。

      潇逸天地之java教程
      潇逸天地之java教程
      http://xiaoyi.lawton.com.cn
      经典的javascript教程。由浅入深,运用java特效,使您的网站精彩丰富。